Maatschappelijke opdracht

Het onderwijs heeft tegenwoordig te maken met hoge maatschappelijke verwachtingen. Er wordt een groot beroep gedaan op scholen om verschillende maatschappelijke en opvoedkundige problemen te helpen oplossen. Denk aan het stimuleren van een gezonde levenswijze, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met geld, accepteren van verschillen, burgerschapsvorming etcetera. 


Maar hoe ga je hier als schoolleider mee om? Door beargumenteerde keuzes te maken die passen bij de omgeving.
Deze website biedt tips, tools, achtergronden en voorbeelden voor scholen in primair en voortgezet onderwijs om dit te doen.
Het kan helpen vragen te beantwoorden als ‘Waar besteed ik wel aandacht aan en waar niet?’, ‘Waar liggen de grenzen en waar liggen prioriteiten?’, ‘Hoe zorg je voor een stevige verbinding met de omgeving waarin leerlingen opgroeien?’.
 
Met behulp van de informatie op deze website kunt u stapsgewijs en doelgericht werken aan uw maatschappelijke opdracht.

In het filmpje komen Sophie Verhoeven (projectleider en adviseur van KPC Groep), Peter Houwen (directeur Nutsschool Maastricht) en Haw van der Panne (directeur Piter Jelles De Dyk in Leeuwarden) aan het woord over het belang van de maatschappelijke opdracht, hun werkwijze en hoe zij vormgeven aan deze opdracht.

"


Stel een vraag

Heeft u vragen over de maatschappelijke opdracht in de school?
  Neem contact op


Meer weten?

  Startinformatie Opgroeien in de
    grote stad (pdf)
  Opvoeden en ontwikkelen doen
    we samen! (pdf)   
  Democratisch burgerschapKPC Groep